La Sonora ha realitzat un magnífic reportatge de la nostra festa